کارگاه مقاله نویسی به زبان لاتین

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۳ کد : ۴۷۸۰ اخبار مهم
تعداد بازدید:۹۶

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار می کند: 

کارگاه های توانمندسازی اساتید هیات علمی

عنوان کارگاه:

"مقاله نویسی به زبان لاتین"

مدرس:

خانم دکتر زحمتکش

تاریخ: 1400/12/03

ساعت 14 الی 16

لینک دسترسی:

 https://www.skyroom.online/ch/zbmupirapezeshki99/edc.zbmuنظر شما :