کارگاههای آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۲۴۲۴

کارگاههای آموزشی دانشجویان 1398

 

نام کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

   مکان برگزاری     

وضعیت   

محتوای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

آشنایی با Scopus

مرضیه راشکی

1398/10/4

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

محتوا

لیست اسامی

آشنایی با پایگاه Scopus( ویژه دانشجویان فناوری اطلاعات)

مرضیه راشکی

1398/07/17

سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

محتوا

لیست اسامی 

آشنایی با سامانه منبع یاب ( ویژه دانشجویان فناوری اطلاعات)

مرضیه راشکی

1398/07/16

 سایت انفورماتیک دانشگاه

برگزار شد

محتوا

لیست اسامی

آشنایی با پایگاه Pubmed

مرضیه راشکی

1398/02/11

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

 

 

آشنایی با Scopus

نرجس صفدری

1398/03/07

 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزار شد

 

 

__________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1398)

کارگاههای آموزشی دانشجویان (سال 1397)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹