کارگاههای آموزشی اساتید

تعداد بازدید:۱۹۵۵

کارگاههای آموزشی اساتید

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری
 کارگاه پیشرفته علم سنجی        دکتر پیام کبیری             1397/01/29 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی
 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک              دکتر پیام کبیری 1397/01/30 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

_________________________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷