کارگاههای آموزشی اساتید

تعداد بازدید:۲۰۴۲

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی اساتید 1399

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری محل برگزاری وضعیت مستندات
وبینار آموزشی Mendeley مهندس اعظمی  1399/08/20

لینک وبینار

www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc

برگزار شد مستندات

________________________

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1398)

کارگاههای آموزشی اساتید (سال 1397)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۹