کارگاههای آموزشی کتابداران

تعداد بازدید:۱۸۶۸

کارگاههای آموزشی کتابداران

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری
 آشنایی با سامانه منبع یاب مرضیه راشکی قلعه نو 1397/02/09 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی
 نحوه جستجو و گزارش گیری در پایگاه Willy نرجس صفدری مقدم 1397/03/02 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

__________________________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷