کارگاههای آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۱۹۶۶

کارگاههای آموزشی دانشجویان

 

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری
کارگاه آشنایی با پایگاه Clinical key جهت دانشجویان پزشکی مرضیه راشکی قلعه نو 1397/02/09   سالن آموزشی کتابخانه مرکزی
کارگاه آشنایی با پایگاه ProQuest نرجس صفدری مقدم 1397/02/26  سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

________________________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷